Rychlý kontakt777 66 30 30
20 let na trhu cpd

Archív novinek

12.6.2015
Archidays Jihlava 2015

Účast na dvoudenní konferenci zaměřené na počítačové technologie spojené s ArchiCADem.

10.6.2015
Školení F - pasivní domy

Naše firma absolvovala dvoudenní přednášky školení F pasivních domů dle Centra pasivního domu ve standardů Passivhaus Institut Darmstad.

8.6.2015
Stavební povolení

Vydáno stavební povolení na pasivní rodinný dům v Červeném Kostelci.

4.6.2015
Exkurze - pasivní domy

Exkurze po pasivních domech - Královéhradecký a Pardubický kraj - prohlídla rozestavěných i užívaných staveb.

29.5.2015
Exkurze - pasivní domy

Exkurze po pasivních domech - Brno - prohlídla rozestavěných i užívaných staveb.

7.5.2015
Školení E - pasivní domy

Naše firma absolvovala dvoudenní přednášky E školení pasivních domů dle Centra pasivního domu ve standardů Passivhaus Institut Darmstad.

4.5.2015
Studie základní školy

Předána studie základní školy, která byla navržena ve standardu pasivních budov.

24.4.2015
Prováděcí PD

Předána prováděcí PD vč. rozpočtu a výkazu výměr pro akci “Zateplení MŠ Černíkovice”

16.4.2015
Školení D - pasivní domy

Naše firma absolvovala třídenní přednášky D školení pasivních domů dle Centra pasivního domu ve standardů Passivhaus Institut Darmstad.

18.3.2015
Prováděcí PD

Předána prováděcí projektová dokumentace pro lokalita RD Podchlumí Čestice

18.3.2015
Studie RD ve standardu pasivních budov.

Vypracování studie rodinného domu ve standardu pasivních budov.

16.3.2015
PD pro provedení stavby pasivního domu

Předána projektová dokumentace pro provedení stavby rodinného domu v Červeném Kostelci ve standardu pasivních domů.

8.3.2015
Školení PHPP - pasivní domy

Naše firma absolvovala školení na program PHPP (Passiv House Planing Package), který je klíčovým prvkem při návrhu a optimalizaci pasivního domu.

3.3.2015
ČSN EN ISO 9001:2009.

Dnešního dne proběhla v naší firmě opět po třech letech recertifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009.

27.2.2015
Školení C - pasivní domy

Naše firma absolvovala druhou sekci týdenních přednášek C školení pasivních domů dle Centra pasivního domu ve standardů Passivhaus Institut Darmstad.

13.2.2015
Školení C - pasivní domy

Naše firma absolvovala první sekci týdenních přednášek C školení pasivních domů dle od Centra pasivního domu dle standardů Passivhaus Institut Darmstad.

4.2.2015
PD pro STP

Předána PD pro STP pro akci “Přístavba haly firmy MONTS s.r.o.”

9.1.2015
Stavební povolení

Stavební povolení pro akci “Ocelová hala ”VIBROM s.r.o.”

15.12.2014
PD pro ÚR a STP

Předána PD pro územní řízení a STP pro akci “Rekonstrukce bývalého kravína na výrobní prostory firmy JK MONT s.r.o.”

15.12.2014
Zkolaudování výrobní haly

Zkolaudování výrobní haly VIBROM s výrobní technologií BIM – první technologii tohoto druhu v ČR.

4.12.2014
PD pro územní rozhodnutí

Předána PD pro územní rozhodnutí pro akci “Přístavba haly firmy MONTS s.r.o.”

17.10.2014
Studie RD

Vypracování studie rodinného domu ve standardu pasivních budov.

14.10.2014
Studie stavby

Předána studie přístavby haly firmy MONTS s.r.o.

13.10.2014
Školení A - pasivní domy

Naše firma absolvovala přednášku A školení pasivních domů dle Centra pasivního domu ve standardů Passivhaus Institut Darmstad.

28.8.2014
Vypracování prováděcí PD

Vypracování prováděcí projektové dokumentace na sanaci Starého zámku v Kostelci nad Orlicí

24.8.2014
Kolaudační souhlas

Kolaudační souhlas na akci “Změna stavby budovy č.p. 276 v Českém Meziříčí, umístěné na pozemku parc. č. 96”

21.8.2014
Zkušební provoz

Zahájení zkušebního provozu stavby “Výrobní hala VIBROM”

13.7.2014
Studie rekreační lokality

Předána studie na řešení rekreační lokality Lhoty u Nahořan, návrh územních a prostorových regulativů.

9.7.2014
Vypracování studie

Předána studie na akci “Rekonstrukce bývalého kravína na výrobní prostory firmy JK MONT s.r.o.”

4.7.2014
PD pro ÚR a STP

Předána PD pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení pro akci “Lokalita RD Podchlumí Čestice”

26.6.2014
Prováděcí PD

Předána prováděcí projektová dokumentace pro akci “Výměna střešní krytiny DM Komenského”

15.6.2014
PD pro stavební povolení a provádění stavby

Předána PD pro stavební povolení a provádění stavby pro akci “Zatepelní domova mládeže – Kostelec nad Orlicí, Komenského 873”

13.5.2014
Změna stavby před dokončením

Předána PD pro změnu stavby před dokončením pro akci “Výrobní hala VIBROM”

15.4.2014
Rozpočet a výkaz výměr

Předán rozpočet a výkaz výměr pro akci “Stavební úpravy a změna užívání“ domu č.p. 9 (bývalé fary) ve Chřibské”

21.3.2014
Vypracování územní studie

Předána studie vč. územního souhlasu pro akci “Dětské hřiště v areálu Nového zámku v Kostelci nad Orlicí”

13.3.2014
Pravidelný dohled - přezkoumání ISO

Dnešního dne proběhlo v naší firmě pravidelné přezkoumání dosavadního průběhu certifikačního procesu s hodnocením SHODA ve všech posuzovaných částech.

21.2.2014
Zaměření skutečného stavu

Předána projektová dokumentace skutečného stavu budovy se zastavěnou plochou 1700m2.

20.2.2014
Architektonická studie

Předána architektonická studie vč. vizualizace novostavby obecního úřadu.

17.2.2014
PD pro provedení stavby

Předána projektová dokumentace pro provedení stavby, výkaz výměr a rozpočet pro akci "Rekonstrukce mateřské školky".

27.1.2014
Vydán územní souhlas

Vydán územní souhlas na Stavební úpravy - sanaci Starého zámku v Kostelci nad Orlicí.

10.1.2014
Nový rok, nový design, nové stránky.

Po cca 2 měsících práce jsme spustili nové firemní webové stránky s novým firemním logem a novým firemním designovým standardem.

31.12.2013
Vydání stavebního povolení
Vydání stavebního povolení vč. nabytí právní moci na akci "Zateplení domova mládeže – Kostelec nad Orlicí".
4.11.2013
Kolaudační souhlas

Kolaudační souhlas pro sanační úpravy a změnu užívání domova mládeže v Kostelci nad Orlicí.

22.10.2013
Územní rozhodnutí na hřiště

Vydáno územní rozhodnutí pro víceúčelové hřiště v Olešnici v Orlických horách.

10.10.2013
Návrh a PD pro provedení zpevněných ploch

Návrh a PD, výkaz výměr a rozpočet pro provedení zpevněných ploch Monts, s.r.o.

30.9.2013
PD pro STP a provedení stavby

Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby, výkaz výměr + rozpočet na  akci "Zateplení domova mládeže – Kostelec nad Orlicí"

23.8.2013
Kolaudační souhlas

Dílčí kolaudace na akci "Stavební úpravy DM Komenského - sanace" a "Stavební úpravy DM Komenského - změna užívání"

8.8.2013
Stavební povolení

Vydáno stavební povolení na rekonstrukci administrativní budovy v Českém Meziříčí  

22.7.2013
Předání staveniště

Předání a převzetí staveniště výrobní haly v Třebechovicích pod Orebem - zahájení činnosti TDO

12.7.2013
Vytisknutí modelu RD

Naše firma zpracovala a nechala vytsknout model RD ve 3D - viz. 3D Print

28.6.2013
Předání staveniště

Předání a převzetí staveniště na akci "Stavební úpravy DM Komenského - sanace" a "Stavební úpravy DM Komenského - změna užívání" - zahájení činnosti TDO

26.6.2013
Kolaudační souhlas

Zkolaudována nástavba administrativní části firmy MONTS s.r.o.

21.6.2013
Vyhodnocení soutěže

Vyhodnocení nabídek a uzavření soutěže na výběr zhotovitele stavby "Stavební úpravy DM Komenského - sanace" a "Stavební úpravy DM Komenského - změna užívání"

19.6.2013
Vítězství v soutěži

Vítězství v soutěži na vypracování skutečného stavu rekreačního areálu v Deštném v Orlických horách pro následnou rekonstrukci a přestavbu

7.6.2013
Dokončena PD pro ÚŘ

Předána projektová dokumentace na výstavbu víceúčelového hřiště v Olešnici v Orlických horách 

5.6.2013
Prováděcí PD

Předána prováděcí projektová dokumentace na rekonstrukci administrativní budovy v Českém Meziříčí 

27.5.2013
Stavební povolení

Vydáno stavební povolení na RD v Dobrušce  

25.5.2013
Zadávací PD

Předána zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele na akci "Stavební úpravy DM Komenského - sanace" a "Stavební úpravy DM Komenského - změna užívání"

20.5.2013
Prováděcí PD

Vypracování prováděcí projektové dokumentace na rekonstrukci střechy - 750m2

1.5.2013
Změna sídla společnosti

Firma Stapring, s.r.o. změnila sídlo - Javornická 1501, Rychnov nad Kněžnou

29.4.2013
Prováděcí PD

Vypracování prováděcí projektové dokumentace na akci "Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí"

5.4.2013
Kolaudace RD

Kolaudace RD Poběžovice

20.3.2013
Prováděcí PD RD

Vypracování prováděcí projektové dokumentace rodinného domu v Dobrušce v nízkoenergetickém standardu vč. rozpočtu.

27.2.2013
Pravidelná roční kontrola ČSN EN ISO

Pravidelná roční kontrola ČSN EN ISO : 9001-2009 - bez závad

8.2.2013
Rozpočet a výkaz výměr

Vypracování rozpočtu a výkazu výměr dle vyhl. 230/2012 Sb. pro poutní areál Panny Marie Sedmi radostí v Malých Svatoňovicích

4.2.2013
Zkušební provoz

Zahájení zkušebního provozu výrobny v Kounově u Dobrušky

29.1.2013
Rozpočet a výkaz výměr

Vypracování rozpočtu a výkazu výměr dle vyhl. 230/2012 Sb. pro základní školu Pardubice 

11.1.2013
Studie a vizualizace RD

Studie a vizualizace nízkoenergetického RD Dobruška

7.1.2013
Vydání územní rozhodnutí a stavebního povolení

Vydání územní rozhodnutí a stavebního povolení pro rekonstrukci objektu firemního sídla v Přepychách.

21.12.2012
Kolaudační souhlas

Vydání kolaudačního souhlasu pro přístavbu skladovací haly firmy ECOM s.r.o.

(30.3.2012 jsme vyhráli soutěž na generálního projektanta!)

14.11.2012
PD a vizualizace

Předání projektové dokumentace a vizualizace interiéru ředitelské části firmy MONTS s.r.o.

17.10.2012
Stavební povolení

Vydání stavebního povolení pro nástavbu administrativní části firmy MONTS s.r.o.

1.10.2012
Kolaudační souhlas

Vydání kolaudačního souhlasu pro rekonstrukci a rozšíření výrobních prostor firmy JK MONT - Lhota pod Přeloučí.

14.9.2012
Stavební povolení

Vydání povolení stavby vodního díla a vypouštění odpadních vod z domovní ČOV odpadních vod pro rekonstrukci objektu na stavební parcele č. 81 Přepychy.

3.9.2012
Dokončení PD pro stavební úpravy

Dokončení projektové dokumentace pro stavební úpravy výrobního objektu firmy C.BECHSTEIN EUROPE s.r.o.

23.8.2012
Zahájení stavby

Zahájení stavby "Přístavba skladovací haly firmy ECOM s.r.o."

22.8.2012
Veřejnoprávní smlouva

Nabytí účinnosti veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby pro přístavbu skladovací haly firmy ECOM s.r.o.

15.8.2012
Vydán kolaudační souhlas

Vydání kolaudačního souhlasu pro opravu a rekonstrukci hospodářské budovy zámku v Kostelci nad Orlicí - kavárna.

14.8.2012
Vydáno územní rozhodnutí

Vydáno územní rozhodnutí na halu automatického skladování v Českém Meziříčí

8.8.2012
Dokončena PD pro ÚŘ

Dokončena projektová dokumentace pro územní řízení výrobní haly v Třebechovicích pod Orebem

30.7.2012
Dokončena PD pro STP a provedení stavby

Dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení firemního sídla v Přepychách

9.7.2012
Dokončena PD pro STP a provedení stavby

Dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby haly automatického skladování v Českém Meziříčí

26.6.2012
Územní rozhodnutí

Vydáno územní rozhodnutí na halu automatického skladování v Českém Meziříčí

11.6.2012
Odsouhlasení studie

Odsouhlasena studie výrobní haly v Třebechovicích pod Orebem

20.5.2012
Dokončena PD pro ÚŘ

Dokončena projektová dokumentace pro územní řízení haly automatického skladování v Českém Meziříčí

14.5.2012
Zahájeny práce na lyžařském vleku

Zahájeny projektové práce na 2. vleku v Olešnici v Orlických horách

10.5.2012
Studie administrativní budovy

Odsouhlasena studie administrativní budovy v HK pro soukromého investora.

30.4.2012
Studie skladovací haly

Odsouhlasena studie haly automatického skladování řízeného počítačem v Českém Meziříčí pro soukromého investora.

30.3.2012
Zahájení projektu automatického skladování

Po vítězství v soutěži na generálního projektanta a technický dozor začínáme projektovat objekt s technologií automatického skladování řízeného počítačem v Českém Meziříčí pro soukromého investora.

21.3.2012
Rozhodnutí o předčasném užívání stavby

Rozhodnutí o předčasném užívání části stavby námi projektované stavby "Rozšíření výrobních prostor JK MONT s.r.o."

8.3.2012
Souhlas s provedením ohlášené stavby

Souhlas s provedením ohlášené stavby rodinného domu v Pardubicích  (Žádost byla podána 29.2.1012 !  => doložena všechna potřebná vyjádření + bezchybně zpracovaná projektová dokumentace)

27.2.2012
Kompletní PD pro provedení stavby

Kompletní projektová dokumentace vč. energetického výkazu výměr a rozpočtu, auditu na zateplení objektů SOŠ, zemědělky

10.2.2012
Kolaudace lyžařského areálu

Kompletní projektová dokumentace vč. energetického výkazu výměr a rozpočtu, auditu na zateplení objektů SOŠ, zemědělky

7.2.2012
Kolaudační souhlas

Kolaudační souhlas pro bufet ve sportovním areálu.

12.12.2011
Projekt RD Pardubice

Projekt pro ohlášení a provedení stavby rodinného domu v Pardubicích

15.9.2011
Rozpočet a výkaz výměr

Rozpočet a výkaz výměr - ZŠ, nábřeží Závodu míru č.p. 1951 Pardubice

10.9.2011
Změna stavby před dokončením

Změna stavby před dokončením pro akci Oprava s rekonstrukce hospodářské budovy Nového zámku v Kostelci nad Orlicí.

20.7.2011
PD pro STP chalupy v Orlických horách

Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby a stavební povolení chalupy v Orlických horách

9.5.2011
Projekt RD

Kompletní přepracování projektu rodinného domu v Poběžovicích pro provedení stavby (po předchozím vadném zpracování “konkurenční firmy”)

14.3.2011
Stavební povolení JK MONT

Zahájení projektových prací : prosinec 2010. Provedené práce : studie, PD pro územní řízení, PD pro stavební povolení, zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení - za 3 měsíce!!!

Archív novinek