Rychlý kontakt777 66 30 30
25 let na trhu cpd

Kalkulace nákladů stavby, výkazy výměry

Finanční rozbory nákladů staveb a objektů

Naše firma zpracovává finanční rozbory nákladů staveb a to v jakékoliv projektové fázi.

Na počátku projektových prací, kdy je k dispozici pouze věcná náplň a představa o hmotovém objemu stavby, využíváme znalostí z již vykalkulovaných staveb obdobného charakteru a dalších finančních ukazatelů.

V konečné fázi projektových prací jsme ve velice krátké době schopni zpracovat soupis prací potřebných pro provedení díla - tzv. výkaz výměr. Tento můžeme dále ocenit za pomocí kalkulačního programu.

Předností naší firmy při kalkulačním výpočtu nákladu stavby je, že na základě našich dlouholetých a praktických zkušeností při stanovování nákladu staveb, ale i zkušeností a spolupráce při vývoji kalkulačního programu, dokážeme s velkou přesností určit konečné finanční náklady stavby.

Uvedené finanční rozbory provádíme jednak pro investory, projektanty, ale i pro stavební firmy. Naše firma získala takové důvěry stavebních firem, že si u nás nechávají zpracovat finanční nabídky do výběrových řízení.