Rychlý kontakt777 66 30 30
25 let na trhu cpd

Komplexní stavební inženýring

Tímto souhrnným pojmem lze stručně vyjádřit následující činnosti naší firmy:

  1. Zajištění veškerých potřebných jednání a vyjádření od dotčených orgánu a organizací pro územní řízení, vynětí ze zemědělského půdního fondu, atd.
  2. Zabezpečení vydání územního rozhodnutí.
  3. Zajištění veškerých potřebných jednání a vyjádření od dotčených orgánu a organizací pro stavební řízení.
  4. Zajištění stavebního povolení
  5. Zajištění výběrového řízení (dle zákona č. 40/2004 Sb.)
  6. TDO (Technický Dozor Objednatele) - což představuje kvalitativní a kvantitativní kontrolu stavebního díla při realizaci, věcnou a finanční kontrolu faktur zhotovitele, dodržování harmonogramu výstavby.
  7. Zajištění kolaudačního rozhodnutí
  8. Spolupráce při vypracování "Záruční knihy"
  9. Konečné vyhodnocení výstavby