Rychlý kontakt777 66 30 30
25 let na trhu cpd

Kvalifikovaný dodavatel

Firma Stapring, s.r.o. splnila všechny podmínky stanovené zákonem a byla již 2.2.2005 zapsána do seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů je informačním systémem veřejné správy, do kterého Ministerstvo pro místní rozvoj zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpis a splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady.