Rychlý kontakt777 66 30 30
25 let na trhu cpd

Výběrová řízení - výběr vhodného dodavatele stavby

Pro soukromé investory i pro státní organizace zabezpečujeme výběrová řízení zhotovitele stavby.

Zabezpečení výběru zhotovitele stavby zpravidla obsahuje tyto činnosti:

 • vypracování a projednání zadávacích podmínek s investorem
 • vypracování podkladů pro výběrové řízení, které tvoří návrh textu smlouvy a zvláštních ustanovení
 • organizace informačních schůzek, případně prohlídek stavby a účast na nich
 • určení postupu pro výběr dodavatele/zhotovitele stavby
 • získání nabídek zhotovitelů stavby
 • otevření nabídek společně s investorem, zápis z otvírání nabídek
 • posouzení úplnosti nabídky zhotovitele stavby
 • posouzení nabídek pokud jde o kvalitu, termíny a ceny
 • jednání s potencionálními zhotoviteli stavby, vypracování podkladů pro uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby
 • účast na rozhodnutí o zadání stavby
 • jednání o smlouvě a podpis smlouvy